book hr banner 130x1000px

Što na ispovijedi tako često zaboravljamo?

Što na ispovijedi tako često zaboravljamo?

Čini se da naše ispovijedi ponekad prerano završavaju, ili bolje rečeno, ne završavaju onako kako bi trebale završiti… Opširnije