Ljudi koji žive...

... iz nade vide dalje

Ljudi koji žive iz nade

vide dalje.

Ljudi koji žive iz ljubavi

vide dublje.

Ljudi koji žive iz vjere

vide jasnije.