fbpx

book hr banner 130x1000px

Ponedjeljak 8.9.2014.

Ponedjeljak 8.9.2014.

Mih 5, 1-4a (ili:Rim 8,28-30); Ps 13, 6; Mt 1, 1-16.18-23


Mih 5, 1-4a (ili:Rim 8,28-30)

Ovo govori Gospodin: »I ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od dana vječnih. Zato će ih Gospodin ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se Ostatak njegove braće vratiti sinovima Izraelovim. On će se uspraviti, na pašu izvodit svoje stado silom Gospodnjom, veličanstvom Imena Boga svojega. Oni će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih. On - on je mir!«

Ps 13, 6

Ja se u tvoju dobrotu uzdam,

nek mi se srce raduje spasenju tvome!

Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro,
pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg!


Mt 1, 1-16.18-23

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist. Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine, Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel — što znači: S nama Bog.


Komentar (Škola molitve)

Što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.

Marija je primjer čovjeka, žene i muškarca koji u sebi nosi život začet po Duhu Svetom.

Svatko od nas je rođen sa svrhom i planom za ovaj život. Tu svrhu, taj plan možemo saznati samo ako smo otvoreni poticajima Duha Svetoga, on je taj koji nam stavlja ideje i čežnje u naša srca. Njegove ideje najčešće nisu od ovoga svijeta, taj život i život svake osobe koja slijedi taj put, najčešće  zovemo" fiks ideja". Svatko tko se ne podaje svjetovnom linearnom načinu života i razmišljanja, ovome je svijetu lik s fiks idejom. No, kad taj lik, Gospodinu kaže "da!"poput Marije , tada slijedi ostvarenje te ideje , koja postaje stvarnost i obistinjuje se jedan jedinstven sretan život. Pun uspona i padova, ali ispunjen.

Gledajući Mariju i Josipa , gledam kako je Josip podupirao Mariju i brinuo o njoj, dao sve od sebe da bude poslušan Gospodinu i da se tako ostvari Božji plan s Marijom. Kao osobu u braku to me posebno potiče na razmišljanje kako smo suprug i ja, jedno drugome dani, poslani, da podupiremo ostvarenje Božjeg plana jedno u drugome.

Gospodine, hvala Ti za mojeg supruga !

Amen!

Tags: Karizmatski susreti