Slavim tebe

Slavim tebe

50.00 Kn
Izdavač : Kristofori

Treći kompaktni disk (CD) benda Kristofori Hosana.
Disk sadrži 11 izvedbi vrhu­nskih duhovnih skladbi stranih i domaćih autora

CD sadrži pjesme s karizmatskih susreta u organizaciji Kristofora

Otvori oči mog srca, Moj me Otac daruje, Sveti plam, Slavim Tebe, Marijin mir, Tisuću razloga, Predajem se sada Tebi, Draži si mi od srebra, Tvoja Riječ. Ime Ti je Sveti, Marija, Majko