Pet minuta s Ivanom Evanđelistom

Pet minuta s Ivanom Evanđelistom

45.00 Kn
Izdavač : Teovizija

fra Mario Crvenka

Meki uvez, 137 str


Razmatranja nastala na temelju promišljanja o Evanđelju po Ivanu

»(…) „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.“ (Iv 1,1-5.14) (…) Riječ je tijelom postala, Tijelo u biblijskom smislu označava našu ljudsku narav kakva je sada: patnička, slaba i podvrgnuta zakonu – moraš umrijeti. Krist se utjelovio iz ljubavi da bi se s nama mogao žalostiti,trpjeti i umrijeti. Njegova ljubav prelazi sve granice. On želi sa mnom, s tobom, sa svakim od nas biti „čovjek boli“, s nama plakati, s nama biti oklevetan, odbačen od ljudi, želi s nama umrijeti. On je dosita čovjekom postali Bog za svakog od nas, a to najbolje mogu osjetiti kad me svi ostave – i ljudi, i svijet, i zdravlje – onda On u meni ostvaruje svoje čovjekopostojanje. Recimo mu sa sv. Franjom: Primi, Gospodine, svu moju slobodu, uzmi pamćenje, razum i svu moju volju, samo mi jedno podaj – podaj mi snagu da te ljubim! Neka to bude misao vodilja kroz razmatranja ovoga malog sveska...«

Iz uvoda

Iz ovog najstarijeg od sva četiri evanđelja izabrao sam markantnija mjesta da bih prikazao temu evanđelja a ona se nalazi na prvoj stranici Markova evanđelja: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje“ (1,15). Kako bi nam bilo da nam se Bog nije objavio, da nam nije pokazao koliko mu je stalo do nas? (…)«

Iz uvoda

Sadržaj

 • Predgovor
 • Uvod
 • Snaga riječi
 • Poslužitelji
 • Čišćenje hrama
 • Da se spasim
 • Žeđ za Bogom
 • Njegov čas
 • Kamenje
 • Svjetlo svijeta
 • Slijep kod zdravih očiju
 • Vrata i zidovi
 • Služba dobroga pastira
 • Vidjeti Krista
 • Izgubiti život
 • Ljubiti jedni druge
 • Strah
 • Siročad
 • Svladavanje straha
 • Biti jedno
 • Srce Isusovo
 • Isus je uskrsnuo
 • Dah Božji
 • Toma
 • Vazmena svakidašnjica

dr. fra Mario Crvenka, OFM

Rođen je 1944. g. u Martinu kraj Našica. Od 1965. do 1970. g. studira filozofiju i teologiju u Rijeci i Innsbrucku u Austriji. Za svećenika je zaređen 1970. g. u Unterpullendorfu u Gradišću u Austriji. Godine 1977. doktorirao je na području prirodnih znanosti u Innsbrucku. Donedavni je docent na Odjelu za kemiju Sveučilišta Koblenz-Landau. Autor je nekoliko knjiga te brojnih članaka u domaćim i inozemnim stručnim publikacijama. Godine 1995. primljen je u viteze svetom Grobu u Jeruzalemu. Član je Hrvatske franjevačke provincije „sv. Ćirila i Metoda” sa sjedištem na zagrebačkom Kaptolu.