Kršćanska vjera spašava i liječi

Kršćanska vjera spašava i liječi

42.00 Kn
Izdavač : Teovizija

Kršćanska vjera spašava i liječi


Tomislav Ivančić
20,0 x 11,5 cm, meki uvez
109 stranica

Knjiga "Kršćanska vjera spašava i liječi" želi doprinijeti boljem razumijevanju odnosa i razlike između hagioterapije i religiozne medicine. Obje se događaju na čovjekovoj duhovnoj duši, te je lako pasti u napast da ih se poistovjeti. Međutim razlika je u razinama čovjeka. Antropološka medicina i hagioterapija su treća, antropološka razina čovjeka, a religiozna medicina pripada četvrtoj, teološkoj razini čovjeka. Druga napast je da se poistovjete terapije tih dviju medicina. Antropološko-hagioterapijska je filozofska terapija, dok je religiozna religijsko-kršćanska, a to znači vjernička. No, budući da se od hagioasistenata traži poznavanje čovjekove i Božje duhovnosti te iskustva tih duhovnih snaga, može se doći u napast da se i od pacijenta zahtijeva praksa kršćanske duhovnosti i molitava za antropološko zdravlje duhovne duše. Bez temeljitog i jasnog razlikovanja kompetencija tih razina neće se moći pomoći tražiteljima zdravlja duhovne duše niti religiozne dimenzije čovjeka.

(tekst iz Predgovora)