book hr banner 130x1000px

Život kao u raju

Imao sam velikih problema sa drogom, alkoholom, agresivnim ponašanjem, bludnošću...

  • 1
  • 2