Kristofori - Book 55

Božja prisutnost u mome životu

Seksualno me zlostavljala osoba s kojom sam u rodbinskoj vezi kad sam pohađala prvi razred osnovne škole!