12.9.2016.

Treba doista da i podjelâ bude među vama da se očituju prokušani među vama.

Opširnije

PrintEmail

27.8.2016.

Gospodine, u današnjem prvom čitanju govoriš koga si pozvao da te navješta svijetu...

Opširnije

PrintEmail