Sila odozgor

Sila odozgor (tvrdi uvez)

Josip Lončar

Idealan dar za krizmanike. Ako želite autorovu posvetu i potpis, prilikom narudžbe navedite kome je knjiga namijenjena.

Ovo je knjiga o snovima, vizijama, proroštvima i darovima koje nam Duh Sveti daje kako bi mijenjao naša srca, a s nama i svijet oko nas. Sila odozgor (sila Duha Svetoga) koju primamo po sakramentu svete potvrde i koja je toliko snažna da može promijeniti ljudska srca djeluje sasvim neočekivano: kroz snove, vizije i proroštva.

100 kn