ICCRS: duhovna obnova za svećenike

3. svjetska duhovna obnova za svećenike u Rimu (Italija) - Pozvani na svetost za novu evangelizaciju

10. - 14. lipnja 2015.

3. svjetska duhovna obnova za svećenike u Rimu (Italija) - Pozvani na svetost za novu evangelizaciju

10. - 14. lipnja 2015.

Katolička karizmatska obnova prezbiterima nudi priliku za raspirivanje milosnog dara Božjega koji je u njima po polaganju ruku (usp. 2 Tim 1,6)

U ovom vremenu Duha u kojemu nas Crkva poziva na novu evangelizaciju, Katolička karizmatska obnova prezbiterima nudi priliku za raspirivanje milosnog dara Božjega koji je u njima po polaganju ruku (usp. 2 Tim 1,6), sudjelovanjem na 3. svjetskoj duhovnoj obnovi za svećenike.
U organizaciji ICCRS-a i Katoličkog bratstva ova duhovna obnova je otvorena svim katoličkim svećenicima iz različitih naroda, rasa i jezika koji žele živjeti novu Pedesetnicu u srcu Crkve. Duhovna obnova će se održati od 10. do 14. lipnja 2015. u Rimu (Italija) pod temom Pozvani na svetost za novu evangelizaciju.

Više informacija potražite na stranici ICCRS-a