Karizmatska katolička obnova u Francuskoj

Katoličku karizmatsku obnovu u Francuskoj čine mnogobrojne molitvene skupine, zajednice i inicijative te je čvrsto povezana s biskupskom konferencijom...

Katoličku karizmatsku obnovu u Francuskoj čine mnogobrojne molitvene skupine, zajednice i inicijative te je čvrsto povezana s biskupskom konferencijom. Slijedi izvješće koordinatora Renéa Mendiburua.

Molitvene skupine obično se sastaju jednom tjedno.
Nacionalni savez pod nazivom Fraternité Pentecôte (Bratstvo Pedesetnice) čini 1200 molitvenih skupina koje izabiru svoje biskupijske koordinacijske timove. Jednako tako izabiru svoje regionalne i nacionalne koordinacijske timove.
Trenutni voditelj Bratstva: Jean-Baptiste Bourguignon.
Internetska stranica: www.fraternite-pentecote.cef.fr
Zajednice se međusobno razlikuju po broju članova (od nekoliko desetaka članova do nekoliko tisuća) među kojima ima, ili nema, svećenika, đakona te posvećenih laika. Osim Francuza, među njima ima i pripadnika drugih naroda.

Odnos s biskupskom konferencijom ima institucionalni karakter:

1) Biskupijski poslanici – biskup imenuje svećenika, đakona ili laika koji prati djelovanje KKO-a unutar njegove biskupije i o tome ga obavještava.
Biskupi unutar područja svoje nadležnosti imaju izravan odnos sa zajednicama koje imaju kanonski status. 

2) L’Instance de communion du RCC naziv je foruma zajednicâ Katoličke karizmatske obnove u Francuskoj. Riječ je o francuskoj verziji Vijeća nacionalne službe KKO-a.
Ovo tijelo čine po četiri predstavnika iz molitvenih skupina, četiri predstavnika iz zajednica te dva biskupijska predstavnika. Ovi članovi se izabiru na Generalnoj godišnjoj skupštini predstavnika Katoličke karizmatske obnove (RCC je francuska skraćenica za KKO).
'Instance de communion du RCC' sastaje se četiri puta godišnje s neizabranim članovima, koje imenuje Vijeće za laike Francuske biskupske konferencije, a to su dvojica biskupa, tajnik episkopata i teolog.
Pred Francuskom biskupskom konferencijom ovo je reprezentativno tijelo Katoličke karizmatske obnove.
Trenutni koordinator je René Mendiburu.
Ova četiri neizabrana člana (dvojica biskupa, tajnik i teolog) mogu sazvati stručnu komisiju koja provodi studiju o određenoj interdisciplinarnoj temi o kojoj onda podnosi izvješće episkopatu. U tijeku je ispitivanje antropološke i teološke pozadine te pastoralnih izazova na temelju različitih primjera ozdravljenja.

Uključenost u život Crkve

Nije jednostavno donijeti procjenu uklopljenosti Katoličke karizmatske obnove u život Crkve u Francuskoj. S jedne strane, zajednice, zajedno s karizmama koje njeguju, uživaju prihvaćenost na nacionalnoj ili mjesnoj razini. S druge strane, u biskupijama se danas naglasak stavlja na župe čiji je broj značajno smanjen zbog nedostatnog broja svećenika. Većina mjesnih molitvenih skupina ili članova KKO-a uključena je u razne župske ili biskupijske službe, a neke su župe dodijeljene udruženim timovima i svećenicima. Ali karizmatska dimenzija Katoličke karizmatske obnove rijetko nailazi na potpuno prihvaćanje zbog prevladavajućeg mentaliteta kojim se problemi uglavnom rješavaju vlastitim nastojanjima. Međutim, potreba zajedništva među svim katolicima te potreba za evangelizacijom postaju očigledne na mnogim područjima. Danas je 10 do 15% biskupija usredotočeno na to, a postaje sve jasnije da se taj cilj ne može postići bez davanja prioriteta milostima Duha Svetoga. Svi smo na putu prema vremenu dubinskog obraćenja.

Aktivnosti

Tijekom godine, zajednice organiziraju brojne seminare i vikende za parove, mlade... obrađujući teme s područja zdravlja, etike, ekumenizma (Chemin Neuf). Najposjećeniji skupovi su l’Emmanuel u Paray le Monialu, Chemin Neuf u Hautecombeu te Beatitudes u Lourdesu. Na te seminare dolazi na tisuće ljudi.
Fraternité Pentecôte tijekom ljeta organizira susrete namijenjene molitvenim skupinama, susrete s govornicima raznih denominacija ili radionice za voditelje i njihove suradnike. Također, zajednica Alliance Quebec održava radionice molitve za ozdravljenje. Na regionalnoj razini, organiziraju se različiti susreti tijekom cijele godine. 

Nezavisne udruge

Posljednjih godina okupljaju se nove skupine koje nisu u izravnoj vezi sa zajednicama ili Fraternité Pentecôte, a unutar kojih je uvelike naglašeno slavljenje, evangelizacija i ozdravljenja. Njihovi članovi osnivaju nezavisne udruge s ciljem organiziranja događanja na kojima često sudjeluju voditelji iz raznih krajeva svijeta te drugih denominacija.

L’Instance de communion du RCC proteklih godina poziva voditelje tih nezavisnih udruga na Generalnu skupštinu Katoličke karizmatske obnove. Na posljednju skupštinu u studenom 2013. odazvalo se deset takvih udruga.

Zajednice njeguju karizmatske međudenominacijske odnose. Uglavnom se to odnosi na organiziranje događanja s karizmatskim govornicima (npr., Dan s Kristom u Parizu u lipnju 2013., mjesečni susreti s molitvom za ozdravljenje u Lyonu) ili radionice unutar manjih molitvenih skupina. Službene ekumenske inicijative, koje se uglavnom svode na godišnju molitvu za jedinstvo kršćana, nastojanja u okviru društvenog rada i etike, rijetke su, ali postoje u gradovima poput Strasbourga i Metza u kojima se jednom godišnje održava dvadesetčetverosatno molitveno bdijenje. Ekumenska primjena milosti i darova Duha Svetoga u svrhu širenja zajedništva i evangelizacije ne nailazi na šire prihvaćenje.

Izvorna svježina Evanđelja

Kada god uložimo napor kako bismo se vratili izvoru i obnovili izvornu svježinu evanđelja, otvaraju se novi putovi, nove staze kreativnosti, s različitim oblicima izražavanja, s rječitijim znakovljem i riječima s novim značenjem za današnji svijet. Svaki oblik istinske evangelizacije uvijek je „nov“.
 
René Mendiburu, Pierre Chieux i Jean-Baptiste Bourguignon