Josip Lončar: Kako nam Bog govori?

VIDEO Predavanje sa karizmatskog susreta u Dugom selu u siječnju 2013.


Josip Lončar: Kako nam Bog govori?