Fotogalerija Opatija, 14.10.2014.

Fotogalerija: Karizmatski susret u Opatiji, 10.11.2014.