Djelovanje u Duhu

Djelovanje u Duhu, Marko Matijašević

Audio snimka predavanja s karizmatskog susreta u Dugom Selu (siječanj 2015.).

Djelovanje u Duhu

Marko Matijašević