Pročitaj na Book.hr

  Pravila nagradne igre

   

  Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota Kristofori (dalje Ustanova Kristofori), iz Koprivnice, Franje Gažija 2, donosi sljedeća:

  PRAVILA NAGRADNE IGRE

  „(P)ostani pretplatnik Booka“


   

  Članak 1.

  Priređivač nagradne igre pod nazivom „(P)ostani pretplatnik Booka“ je Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota Kristofori iz Koprivnice, Franje Gažija 2, OIB: 26050530608 koja ustanova je u sustavu PDV-a.

  Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim i veleprodajnim objektima.


  Članak 2.

  Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim i veleprodajnim objektima „Ustanove Kristofori“ u razdoblju od 01.12.2014. do 28.02.2015.


  Članak 3.

  Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija biti će objavljena na našim internetskim stranicama dana 30.11.2014. godine.


  Članak 4.

  Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani na području Republike Hrvatske: postojeći pretplatnici na časopis za promicanje nove evangelizacije Book te oni koji u razdoblju od 01.12.2014. do 28.02.2015. godine postanu pretplatnici ili obnove svoju pretplatu uplatom pretplate. U svakom broju časopisa Book u razdoblju od 01.12.2014. do 28.02.2015. biti će objavljen kupon na koji je potrebno upisati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, telefon i e-poštu. U jednom će broju časopisa biti objavljen jedan dodatni kupon kojim će se moći nadoknaditi glavni kupon. Ispunjene kupone treba poslati na adresu priređivača: „Ustanova Kristofori“, Franje Gažija 2, 48000 Koprivnica s napomenom za nagradnu igru.


  Članak 5.

  Svaki sudionik u nagradnoj igri na adresu priređivača mora poslati tri kupona s čitko ispisanim podacima zaključno s 06.03.2015.


  Članak 6.

  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.


  Članak 7.

  Fond nagrada sastoji se od:

  Prva nagrada: Hodočašće sv. Padre Piju ili sv. Riti u vrijednosti 1.500 kuna x jedna nagrada, ukupno 1.500 kuna.

  Druga nagrada: Komplet knjiga iz Knjižare Kristofori u vrijednosti 550 kuna x 3 nagrade, ukupno 1.650 kuna. (Komplet knjiga se sastoji od sljedećih knjiga: Padre Pio čudesni život, Sila odozgor, Razgovori s Majkom Terezijom, Oslobođenje i unutarnje ozdravljenje, Najsretniji ljudi na svijetu, U potrazi za Božjim duhovnicima.)

  Treća nagrada: Godišnja pretplata na Book u vrijednosti 180 kn x 3 nagrade, ukupno 540 kuna.

  Četvrta nagrada: Komplet CD-a benda Kristofori Hosana u vrijednosti 80 kuna x 3 nagrade, ukupno 240 kuna. (Komplet CD-a sadrži sljedeće naslove: Evo me, Ja se kajem.) Sveukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3.930 kuna.

  Nagrade nisu zamjenjive za novac.


  Članak 8.

  Javno izvlačenje nagrada održat će se dana 13.03.2015. s početkom u 19 sati u Hotelu Holiday, Jankomir 27, Zagreb. Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih kupona. U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila biti će izvučen drugi.

           Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija, koju imenuje ravnatelj, a u sastavu:

  1. Momir Blažek
  2. Nediljko Jelčić
  3. Tatjana Prepelić

  Javnom izvlačenju nagrada biti će prisutan javni bilježnik. O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

  Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.


  Članak 9.

  Imena dobitnika biti će objavljena u travanjskom broju Booka te na našim internetskim stranicama u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja, a u istom roku dobitnici nagrada biti će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi.


  Članak 10.

  Dobitnici svoje nagrade mogu podići u sjedištu priređivača „Ustanova Kristofori“ u Koprivnici, Franje Gažija 2, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice ili po dogovoru nagrade šaljemo poštom.


  Članak 11.

  Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.


  Članak 12.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.


  Članak 13.

  Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija.


  Članak 14.

  Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

  Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju.


  Članak 15.

  Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.


  Članak 16.

  U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Koprivnici.


  Ravnatelj, Josip Lončar

   

  KLASA: UP/I-460-02/14-01/822

  URBROJ: 513-07-21-01/14-2

  Zagreb, 20. studenog 2014.

  Božji plan

  Božji plan

  Neki svetac i sveti Petar razgovaraju u nebu:
  ‒ Vidiš, prijatelju, onaj čovjek ondje je bio jedan od najvećih pjesnika svoga vremena – reče sv. Petar.