fbpx

book hr banner 130x1000px

Četvrtak 6.8.2015.

 

2 Pt 1,16-19

Ta nismo vam navijestili snagu i dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.
Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu – dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

Ps 97,1-2.5-6.9-9

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek’ se vesele otoci mnogi!

Oblak i tama ovijaju njega,
 

Pravda i pravo temelji su prijestolja njegova.

Brda se tope pred Gospodinom k’o vosak,
pred vladarom zemlje sve.

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.


Jer ti si, o Gospodine, Svevišnji – nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.


Mk 9,2-10

Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.
A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.
I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustati«


Komentar

  Isus uzima trojicu apostola koji su bili svjedoci Njegova preobraženja. Zašto baš ovu trojicu,Sigurno je postojao veliki razlog u to ne treba sumnjati. Nepoznanice nema kasnije kada su ta trojica apostola bila vodeća među ostalim apostolima. Može se reći mnogo im je dano, mnogo se od njih očekivalo, i može se reći da su ispunili očekivanja.                                                          
    Nastavak Evanđelja donosi nam razgovor Mojsija, proroka Ilije i Isusa. Kad pogledamo zašto baš oni. Po Mojsiju nam je dan Zakon na brdu Sion, Ilija veliki prorok, možda predstavnik svih proroka, koji na neki način povezuje Zakon i ono što će se tek desiti kasnije a to je spasenje po Isusu. Ne trebamo više ništa tražiti dobili smo sve što nam je potrebno za pobožni život i za spasenje i za vječni život sa Kristom. Sve nam je dano, ne treba nam ništa manje, ni ništa više.
    Isuse daj da svojim govorom, svojim ponašanjem, svojim djelima pokažem da sam dostojan da Ti budeš u meni i ja u Tebi, da budem dostojan i ponosan što Te nosim u svojem srcu, da budem dostojan da se moje oči zaslijepe kad ugledam tvoje sjajne i bijele haljine.
Amen