Pročitaj na Book.hr

  Pet istina Uskrsa

  Isus je umro na Veliki petak, javno, naočigled svih. Umro je tako da su znali da je umro. Time je stvorio temeljne uvjete za vjeru u uskrsnuće. Njegova je smrt morala biti javna jer bi inače rekli da nije umro i tako bacili sumnju u njegovo uskrsnuće i u uskrsnuće općenito. Dok je svijeta i vijeka istinu Uskrsa neće nitko pobiti. Recimo, iako mucajući, pet istina Uskrsa

  Prva istina – Isus je uskrsnuo

  Prva je istina da je Isus uskrsnuo. Uskrsnuti znači podići iz smrti, ponovno oživjeti. Isti onaj Isus koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Djevice Marije, odrastao u Nazaretu, živio u Kafarnaumu, koji je molio za bolesne, bio odbačen od braće, bio nepravedno osuđen, onaj Isus kojem su proboli ruke i noge, podijelili odjeću, koji je raspet na križu, pokopan u grobu bogatog čovjeka – uistinu je uskrsnuo. Bog Otac uskrsnuo je njegovo tijelo. Stoga je Isus pobjednik nad smrću i sigurno Sin Božji. Svojim uskrsnućem pobijedio je đavla i nama dao moć nad đavlom. Hrvatske stare uskrsne pjesme skoro redovito spominju upravo Kristovu pobjedu nad đavlom. Tako pjevamo: „Gospodin slavno uskrsnu. Aleluja, aleluja“; treća kitica kaže: „Na križu đavla pobijedi. Aleluja, aleluja!“.

  Uskrsnuće je odgovor na zlo, grijeh. Po svome uskrsnuću, Isus živi zauvijek. Više neće okusiti smrti. Na taj je način ubio smrt. Nema više smrti. Pročitajmo izvještaje evanđelista o Isusovu uskrsnuću!

  Svatko se, međutim, može pitati zašto bi na temelju jedne ili dvije stranice izvještaja držao do onoga što ondje piše. Istina je u činjenici da je uskrsnuće Kristovo na noge podiglo dvije tisuće godina vjere, kršćanstva, Crkve, mučenikâ i svetaca. Ta činjenica dokazuje činjenicu uskrsnuća. U tu prvu istinu trebamo vjerovati jer ako ne vjerujemo da je Isus uskrsnuo, ne možemo se spasiti. Ne spašava nas vjera u teoriju evolucije i reinkarnaciju, nego istina uskrslog jutra – vjera u uskrsnuće Isusa Krista.

   

  Druga istina – istina zapečaćenog groba

  Na prvu istinu nadovezuje se druga – istina zapečaćenog groba, kasnije praznog groba. Židovi su ono što će se dogoditi htjeli spriječiti pečatom, no njime su doprinijeli Kristovoj pobjedi. Isus je kroz zatvoreni grob (kroz kamen) izašao van. Anđeo je poslije odgurnuo kamen kako bi ženama pokazao da Isusa u grobu nema. Stražari su otišli javiti Židovima da je grob prazan a prazne židovske glave su rekle stražarima: „Kažite: Njegovi učenici dođoše noću te ga ukradoše dok smo mi spavali“2 (Mt 28,19). Sveti Augustin lijepo kaže Židovima: „Dovodite svjedoke koji su spavali dok su preplašeni apostoli krali njegovo tijelo!“ No, apostoli nisu ni vjerovali da će Isus uskrsnuti! Bili su u strahu od Židova; bojali su se da će završiti kao i njihov Učitelj. Oni su žalili Isusa.

  Kroz povijest je bilo bezbroj pokušaja da se zapečati Kristov grob, tj. da se poništi činjenica uskrsnuća. Pa i ovogodišnji bi Uskrs mogao biti učenička „izmišljotina“ da nije čista i bistra istina Kristove pobjede ne samo nad smrću i grobom nego i nad svim pokušajima da se zaniječe činjenica uskrsnuća.

  Prije nekoliko sam godina hodočastio na Isusov grob. On je prazan; Kristov grob u Jeruzalemu je prazan više od 2 000 godina. Ako Isus nije u grobu, gdje je onda? Sada je uskrsli Isus prisutan u cijelome svijetu, sakramentima, u svojoj Crkvi i u svome narodu.

   

  Treća istina – Isusova ukazanja

  Treća istina Uskrsa jesu Isusova ukazanja. Evanđelja nam govore o tome da se uskrsli Isus nakon što je uskrsnuo ukazao 12 puta. Sveti Pavao, koji je također vidio uskrslog Isusa pred Damaskom kaže da je Isus umro i uskrsnuo suglasno Pismima te nabraja one koji su ga vidjeli (1 Kor 15,1-11). U židovskom zakonu, a i danas dovoljna su dva svjedoka da bi se nešto smatralo istinitim.

  U nedjeljno jutro, u cik zore Isus se najprije ukazao Mariji Magdaleni i drugim ženama koje su iz zahvalnosti došle pomazati njegovo mrtvo tijelo. One nisu vjerovale da će Isus uskrsnuti; zato su i došle na grob. Zaboravile su Gospodinove riječi da će treći dan uskrsnuti. Djevica Marija nije bila s njima jer je vjerovala da će njezin Sin uskrsnuti. Vjerujem da se njoj i prvi ukazao, iako to evanđelja ne govore. U evanđeoskim tekstovima o Isusovim ukazanjima primjećujemo da se uskrsli Isus ne ukazuje onima koji su ga osudili i zatim ubili nego onima koji su ga slijedili, koji su bili s njime, vjerovali u njega.

  Isus kao da je jedva čekao da uskrsne da obraduje i utješi svoje najmilije. Isti dan, u nedjeljno jutro ukazao se dvojici učenika koji bježe u selo Emaus, zatim jedanaestorici (bez Tome apostola) okupljenoj na jednome mjestu, zatim jedanaestorici s nevjernim Tomom, na jezeru itd. Sveti Leon Veliki rekao je da se Isusu žurilo uskrsnuti jer je želio što prije utješiti svoju majku i učenike3.

  Kroz Isusova ukazanja apostoli su ozdravili i ojačali u vjeri. Upravo je vjera, i svjedočenje apostola najveći dokaz da je uskrsli Isus živ. Svi su oni (osim Ivana apostola) prolili krv za uskrslog Gospodina. Kroz Isusova ukazanja, uskrsla je njihova vjera. Više se nisu bojali ni smrti jer su znali da ih Isus čeka u Nebu.

   

  Četvrta istina ‒ I mi ćemo uskrsnuti

  Četvrta istina Uskrsa jest da ćemo i mi uskrsnuti. Njegovo uskrsnuće je naše uskrsnuće. Uistinu, ne bismo imali nikakve koristi od toga što je Isus uskrsnuo da nećemo uskrsnuti i mi. Isus nas je svojim uskrsnućem spasio od smrti duše i tijela. Ta On je zato i došao na ovaj svijet. Ono što se dogodilo Isusu dogodit će se i nama. Svojim uskrsnućem Isus je pobijedio smrt i nama otvorio vrata vječnosti. Njegovo je uskrsnuće jamstvo našega uskrsnuća. Apostol Pavao kaže Rimljanima i nama: „Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen“ (10,9). I dalje nastavlja: „Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih, oživjet će i smrtna tijela vaša pod Duhu svome koji prebiva u vama“ (Rim 8,11).

  Uskrsnuće tijela je potrebno jer tijelo umire. Duša ne umire. Ona je besmrtna. Mi vjerujemo u uskrsnuće tijela i život vječni. Katekizam Katoličke Crkve citira Tertulijana koji je rekao: „Tijelo je stožer spasenja“. Mi vjerujemo u Boga koji je stvoritelj tijela; vjerujemo u Riječ koja je postala tijelom da otkupi tijelo; vjerujemo u uskrsnuće tijela, dovršetak stvorenja i otkupljenje tijela4. Još čitamo: „Uskrsnuće tijela“ znači da poslije smrti neće živjeti samo duša, nego da će i naša „smrtna tijela“ (Rim 8,11) oživjeti.

  Uskrsnuće Kristovo pokazuje da Bog voli tijelo i da će naše tijelo uskrsnuti. Mi ćemo dobiti uskrslo tijelo. Da Krist nije uskrsnuo, bili bismo prevareni ljudi. Bog i nas želi usrećiti. Bol nema zadnju riječ, bolest nema zadnju riječ, smrt nema zadnju riječ. Zadnju riječ ima radost uskrsnuća na novi vječni život.

   

  Peta istina – Istina o uskrslom tijelu

  Ne možemo zaobići i petu istinu Uskrsa a to je istina o uskrslom tijelu koje ćemo dobiti, ako se spasimo na Sudnji dan (neki možda i prije, kao primjerice Blažena Djevica Marija).

  Koje su to karakteristike uskrslog tijela koje naše smrtno tijelo nema?

  • Uskrslo tijelo može biti vidljivo i nevidljivo. Da ga jedni vide, a drugi ne. Primjerice, u Međugorju vidioci vide Gospu, a drugi je ne vide.

  • To tijelo više ne može umrijeti, trpjeti niti se raspasti6.

  • Ono može prolaziti kroz kamen, zatvorena vrata, zidove.

  • To uskrslo tijelo može po potrebi jesti ali i ne mora. Isus je pred apostolima pojeo komad pečene ribe kako bi ih uvjerio da nije duh, utvara ni sablast.

  • Uskrslo tijelo može imati rane, ali rane više ne bole.

  • Može ga se dotaknuti i zagrliti.

  • Uskrslo tijelo hoda po vodi i kreće se brzinom svjetlosti.

  • Može biti na dva mjesta odjednom (bilokacija), ili na više mjesta odjednom (multilokacija).

  •Može mijenjati oblike da ga ne prepoznamo. Imamo primjer učenika iz Emausa koji nisu prepoznali „stranca“ koji im je tumačio Pisma. Marija Magdalena nije odmah prepoznala Krista uskrsloga s proslavljenim tijelom (mislila je da je vrtlar).

  • Uskrslo tijelo je zdravo.

  • Uskrslo se tijelo može pretvoriti u kruh da ga žvačemo (Euharistija).

  Apostol Pavao kaže da će uskrslo tijelo biti neraspadljivo, proslavljeno, sjajno, jako, silno, duhovno i nebesko (v. 1 Kor 15,42-49). Zato se isplati živjeti s Isusom koji je jedini Put, Istina i Život! Isus je uskrsnuo, On je živ i s nama je. Aleluja!

  Božji plan

  Božji plan

  Neki svetac i sveti Petar razgovaraju u nebu:
  ‒ Vidiš, prijatelju, onaj čovjek ondje je bio jedan od najvećih pjesnika svoga vremena – reče sv. Petar.